ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC/QA)

รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิต
- รายงานการผลิต ตรวจสอบปัญหาที่พบในขั้นตอนของการผลิต
- ร่วมวิเคราะห์และสรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับแผนกอื่น
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- การศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
(หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบคุณภาพหรือด้านบรรจุภัณฑ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความอดทน ขยัน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครได้ที่ โทร. 02-961-7780-2 ติดต่อแผนกบุคคล