Tray

เป็นงานไดคัทประเภทหนึ่งการขึ้น รูปสามารถทำได้ทั้งแบบทากาว เย็บลวดหรือขัดกัน นิยมใช้บรรจุสินค้าประเภทขวด หรือกระป๋อง โดยมีพลาสติกห่อหุ้ม เช่น สินค้าประเภท น้ำดื่ม เบียร์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง หรือ อาหารกระป๋อง

Double_Cover_Content_Page-150x150