(Die Cut) Designed Style Containers

เป็นกล่องที่มีการออกแบบ ด้วยความละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ใช้สอย ตามความต้องการ และความสวยงาม ของบรรจุภัณฑ์ นิยมใช้สำหรับกล่องที่ต้องการความสวยงาม โดดเด่น หรือนำไปบรรจุสินค้าที่มีรูปทรงเฉพาะ

S__20996143
21762373_1649392945105629_2690437838474712430_o