(OSC) Overlap Slotted Container

เป็นกล่องที่มีลักษณะฝาปิดซ้อนทับกัน เพื่อช่วยรองรับน้ำหนักของสินค้า ป้องกันไม่ให้กล่องทะลุ เหมาะกับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักเยอะ

(FOL) Full Overlap Slotted Container

ฝากล่องทุกด้านกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่องพอดี ทำให้ทับกันสนิท การซ้อนทับกันของฝากล่องทั้งด้านบนและด้านล่าง จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง เมื่อมีการวางซ้อนกัน จึงเหมาะสำหรับกล่องที่ต้องการความแข็งแรงพิเศษ หรือ สินค้าที่มีน้ำหนักมาก อีกทั้งยังลดการเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งอีกด้วย

EQXJw1wA