Corrugated Sheet Roll

ใช้กันกระแทก ปูรอง หรือใช้ห่อหุ้มสินค้า เหมาะสำหรับการใช้รองในงานก่อสร้างภายในอาคา หรือใช้ห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

Sl-4_N_w
dZhPMA2Q