39970206_2035899169788336_8302380149211398144_n

บริษัท พีแอนด์จี สยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินกิจการด้านการผลิตกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษลูกฟูกที่มีคุณภาพทุกประเภท เช่น กล่องฝาชน, กล่องฝาเกย, กล่องไดคัท และกล่องฝาครอบ พร้อมพิมพ์ลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการ กล่องสล็อตไม่มีฝา, แผ่นกั้น-ไส้กั้น และถาด

พูดคุยถึงผลิตภัณฑ์

เรายังมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และชำนาญงาน สามารถให้คำปรึกษาในการออกแบบลักษณะกล่อง ตามความต้องการของ กค้า หรือตามลักษณะของสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกรูปแบบ นอกจากการผลิตกล่องลูกฟูกแล้ว ทางเรายังผลิตกระดาษลูกฟูก 2 ชั้น, 3 ชั้น, 5 ชั้น กระดาษลูกฟูกม้วน และยังผลิตกระดาษลูกฟูกกันกระแทก ที่ใช้สำหรับงานขนส่ง ทั้งนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกจุดประสงค์ในการใช้งาน

P&G Lovebox

ประเภทสินค้า

16473891_1427889337255992_1262402734900225735_n

กล่องฝาชน

(RSC) Regular Slotted Containers

เป็นกล่องที่นิยมใช้มากที่สุด ในการบรรจุสินค้าทั่วไป กล่องรูปแบบนี้ ประหยัดกระดาษมากที่สุด เนื่องจากโครงสร้างของกล่องไม่ซับซ้อน ทำจากแผ่นลูกฟูกแผ่นเดียว มีฝาปิดเปิดที่กว้างเท่ากัน มีทั้งแบบทากาว และแบบเย็บลวด ราคาไม่สูงนัก

S__20996143

กล่องไดคัท

(Die-Cut) Designed Style Containers

เป็นกล่องที่มีการออกแบบ ด้วยความละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์ใช้สอย ตามความต้องการ และความสวยงาม ของบรรจุภัณฑ์ นิยมใช้สำหรับกล่องที่ต้องการความสวยงาม โดดเด่น หรือนำไปบรรจุสินค้าที่มีรูปทรงเฉพาะ

Hnbd8pwA

แผ่นกั้น

(ไส้กล่อง)

partition

ใช้สำหรับแบ่งกั้น และลดแรง กระแทกระหว่างสินค้า ที่บรรจจุภายในกล่อง นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าที่แตกง่าย เช่น สินค้าที่บรรจุขวดแก้วต่างๆ แผ่นกั้น (ไส้กล่อง) ยังช่วยเสริมความแข็งแรงทำให้กล่องอยู่ทรงมากขึ้นอีกด้วย

Double_Cover_Content_Page

ถาด

Tray

เป็นงานไดคัทประเภทหนึ่งการขึ้น รูปสามารถทำได้ทั้งแบบทากาว เย็บลวดหรือขัดกัน นิยมใช้บรรจุสินค้าประเภทขวด หรือกระป๋อง โดยมีพลาสติกห่อหุ้ม เช่น สินค้าประเภท น้ำดื่ม เบียร์ เครื่องดื่มบำรุงกำลัง หรือ อาหารกระป๋อง

Telescope_Content_Page

กล่องฝาครอบ

Telescope Box

นิยมใช้ในการบรรจุสินค้าทั่วไป โครงสร้างของกล่องไม่ซับซ้อน ชิ้นงานจะมี 2 ชิ้น ประกอบด้วยฝาบน ฝาล่าง โดยฝาบนจะครอบทับฝาล่าง

Sl-4_N_w

กระดาษลูกฟูกม้วน

Corrugated Sheet Roll

ใช้กันกระแทก ปูรอง หรือใช้ห่อหุ้มสินค้า เหมาะสำหรับการใช้รองในงานก่อสร้างภายในอาคา หรือใช้ห่อหุ้มเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ